Names Of Abducted Chibok School Girls

1 Deborah ​Abge 2. Awa ​Abge ” Advertisement 3. Hauwa ​Yirma ” 4. Asabe ​Manu ” 5. Mwa ​Malam pogu ” 6. Patiant ​Dzakwa ” … Continue reading Names Of Abducted Chibok School Girls


1 Deborah ​Abge

2. Awa ​Abge ”

3. Hauwa ​Yirma ”

4. Asabe ​Manu ”

5. Mwa ​Malam pogu ”

6. Patiant ​Dzakwa ”

7. Saraya ​Mal. Stover ”

8. Mary ​Dauda ”

9. Gloria ​Mainta ”

10.Hanatu ​Ishaku ”

11. Gloria ​Dama ”

12. Tabitha ​Pogu ”

13. Maifa ​Dama ”

14. Ruth ​kollo ”

15. Esther ​Usman ”

16 Awa ​James

17 Anthonia Yahonna

18 Kume ​Mutah

19 Aisha ​Ezekial ”

20 Nguba ​Buba ”

21 Kwanta ​Simon.

22 Kummai ​Aboku.

23 Esther ​Markus

24 Hana ​Stephen.

25. Rifkatu ​Amos

26 Rebecca ​Mallum

27.Blessing ​Abana.

28. Ladi ​Wadai

29. Tabitha ​Hyelampa.

30 Ruth ​Ngladar .

31 Safiya ​Abdu .

32 Na’omi ​Yahonna.

33 Solomi ​Titus .

34Rhoda ​John

35 Rebecca ​Kabu

36. Christy ​Yahi.

37. Rebecca ​Luka.

38. Laraba ​John

39 Saratu ​Markus.

40. Mary ​Usman.

41 Debora ​Yahonna.

42.Naomi ​Zakaria

43 Hanatu ​Musa

44. Hauwa ​Tella

45.Juliana ​Yakubu.

46. Suzana ​Yakubu

47.Saraya ​Paul.

48. Jummai ​Paul

49. Mary ​Sule

50. Jummai ​John.

51.Yanke ​Shittima.

52. Muli ​Waligam .

53. Fatima ​Tabji.

54. Eli ​Joseph.

55.Saratu ​Emmanuel.

56. Deborah Peter.

57.Rahila ​Bitrus.

58. Luggwa ​Sanda.

59. Kauna ​Lalai.

60. Lydia ​Emmar.

61.Laraba ​Maman.

62.Hauwa ​Isuwa.

63. Confort ​Habila.

64. Hauwa ​Abdu.

65. Hauwa ​Balti.

66.Yana ​Joshua.

67.Laraba ​Paul.

68.Saraya ​Amos.

69. Glory ​Yaga.

70. Na’omi ​Bitrus.

71. Godiya ​Bitrus.

72. Awa ​Bitrus.

73. Na’omi ​Luka.

74. Maryamu Lawan.

75. Tabitha ​Silas.

76. Mary ​Yahona.

77. Ladi ​Joel.

78. Rejoice ​Sanki.

79. Luggwa ​Samuel.

80.Comfort ​Amos.

81. Saraya ​Samuel.

82. Sicker ​Abdul.

83.Talata ​Daniel.

84. Rejoice ​Musa.

85Deborah ​Abari.

86. Salomi ​Pogu.

87.Mary ​Amor.

88. Ruth ​Joshua.

89Esther ​John.

90. Esther ​Ayuba.

91. Maryamu Yakubu.

91. Zara ​Ishaku.

93. Maryamu Wavi

94. Lydia ​Habila.

95. Laraba ​Yahonna.

96. Na’omi ​Bitrus.

97.Rahila ​Yahanna.

98. Ruth ​Lawan.

99. Ladi ​Paul.

100 Mary ​Paul.

101. Esther ​Joshua.

102. Helen ​Musa.

103. Margret Watsai.

104. Deborah Jafaru.

105. Filo ​Dauda.

106. Febi ​Haruna.

107.Ruth ​Ishaku.

108.Racheal Nkeki.

109. Rifkatu Soloman.

110.Mairama yahaya.

111.Saratu ​Dauda.

112.Jinkai ​Yama.

113.Margret Shettima.

114.Yana ​yidau.

115. Grace ​Paul.

116. Amina ​Ali.

117. Palmata Musa

118. Awagana Musa

119. Pindar ​Nuhu

120.Yana ​Pogu.

121. Saraya ​Musa

122. Hauwa ​Joseph.

123. Hauwa ​kwakwi.

125. Hauwa ​Musa.

126. Maryamu Musa.

127. Maimuna Usman.

128. Rebeca Joseph.

129.Liyatu ​Habitu.

130. Rifkatu Yakubu.

131. Naomi ​Philimon.

132.Deborah Abbas.

133. Ladi ​Ibrahim.

134. Asabe ​Ali

135. Maryamu Bulama.

136.Ruth ​Amos.

137.Mary ​Ali

138. Abigail Bukar

139 Deborah Amos

140. Saraya ​Yanga

141. Kauna ​Luka

142. Christiana Bitrus

143.Yana ​Bukar

144. Hauwa ​peter

145.Hadiza ​Yakubu.

146.Lydia ​Simon

147. Ruth ​Bitrus .

148.Mary ​Yakubu

149.Lugwa ​Mutah.

150 Muwa ​Daniel.

151 Hanatu ​Nuhu

152. Monica Enoch.

153. Margret Yama.

154.Docas ​yakubu.

155. Rhoda ​peter

156. Rifkatu Galang

157. Saratu ​Ayuba.

158. Naomi ​Adamu.

159. Hauwa ​Ishaya

160. Rahap ​Ibrahim

162. Deborah Soloman.

163Hauwa ​Mutah

164. Hauwa ​Takai.

165. Serah ​Samuel.

B. Below are the names of Muslim Girls:

166. Aishatu Musa.

167. Aishatu Grema.

168. Hauwa ​Nkeki

169. Hamsatu Abubakar

170.Mairama Abubakar.

171 Hauwa ​Wule

172. Ihyi ​Abdu

173. Hasana Adamu.

174. Rakiya ​Kwamtah

175 Halima ​Gamba.

176. Aisha ​Lawan .

177. Kabu ​Malla

178. Yayi ​Abana.

179. Falta ​Lawan.

180. Kwadugu Manu