Bulgaria, Romania Take First Steps Into Europe’s Visa-Free Zone